hajnowkahajnowka turystyczna

Polish
English
Russian

Ośrodek Sportu i Rekreacji

CENTRUM TURYSTYCZNO - REKREACYJNE

Zespół turystyczno-rekreacyjny został zaprojektowany przez:
architektura:

projektant: mgr inż.arch. Piotr Dominiczak i mgr inż.arch. Mariusz Szczuraszek.
opracował: mgr inż.arch. Michał Skiepko

konstrukcja:

projektant: mgr inż. Andrzej Niedospał

 

Centrum turystyczno - rekreacyjnego w Hajnówce położone jest w sąsiedztwie Parku Miejskiego przy ul. Parkowej.
Teren o łącznej powierzchni 6829,53 m3 wykorzystano na:

Skateparek i funboxy

Teren o powierzchni ok. 558,82 m2 przeznaczony jest do uprawiania sportów ekstremalnych na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnodze i wrotkach. Charakter tej dyscypliny wymaga zróżnicowana wysokościowego, które uzyskano poprzez budowę tarasów z rampami o różnym kącie nachylenia oraz ramp, tzw. Funboxy.

Korty tenisowe

Zespół dwóch kortów tenisowych wraz z terenem przeznaczonym na widownię zajmuje powierzchnię 1339,17 m2. Teren otoczony zostały ogrodzeniem o wysokości 3 m.

Boisko do nauki gry w tenisa ziemnego

Boisko o powierzchni 112 m2 wyposażone zostało w żelbetonową ścianę o wysokości 3m

Boisko do koszykówki

Boisko wielofunkcyjne o powierzchni 364 m2 przystosowane zostało do gry w koszykówkę i siatkówkę.

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKATE PARKU

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, przy ul. Ks. Dziewiatowskiego 2,
  Centrum – należy przez to rozumieć kompleks rekreacyjny znajdujący się przy ulicy Parkowej w Hajnówce,
  Kliencie – należy przez to rozumieć wszystkich chętnych, którzy mają prawo korzystać z Centrum,
  Urządzenia – należy przez to rozumieć urządzenia rekreacyjne służące do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX.
 2. Centrum jest czynne codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00.
 3. Korzystając z Centrum wyłączając Korty Tenisowe, jest bezpłatne. Korzystanie z Kortów Tenisowych wg cennika.
 4. Wejście na teren centrum możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych.
 5. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Klienci korzystający mają obowiązek używania przez cały czas jazdy kasków ochronnych i ochraniaczy.
 7. Od klientów korzystających z urządzeń wymaga się bezwzględnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
 8. Za wypadki, na terenie Centrum, nie spowodowane zaniedbaniami Ośrodka, wyłączną odpowiedzialność ponoszą Klienci.
 9. Zabrania się:
  • przebywania na terenie Centrum poza wyznaczonymi godzinami,
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek,
  • przebywania po spożyciu alkoholu lub innych używek,
  • wprowadzania psów,
  • jazdy na Urządzeniach na rowerach innych niż BMX,
  • gry w piłkę na Urządzeniach,
  • wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla Klientów korzystających z Centrum,
  • zaśmiecania terenu Centrum,
  • umieszczania reklam, ogłoszeń, napisów bez zgody Dyrektora Ośrodka,
  • prowadzenia handlu obwoźnego bez zgody Dyrektora Ośrodka.
 10. Klienci korzystający z Centrum są zobowiązani do stosownego, kulturalnego zachowania.
 11. Klienci, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających będą wypraszani z Centrum z zakazem dalszego korzystania z Centrum.
 12. Klienci, którzy będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z Urządzeń innym Klientom, będą wypraszani z terenu Centrum.
 13. Wszyscy Klienci korzystający z Centrum zobowiązani są do podporządkowania się komunikatom i poleceniom wydawanym przez pracowników Ośrodka.
 14. Grupy zorganizowane mogą korzystać z Centrum po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka.
 15. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 16. Skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Ośrodka w godzinach: od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.
 17. Rezerwacji Kortów Tenisowych dokonuje się telefonicznie w Ośrodku, nr tel. (85) 682 27 76 w godzinach 7.30 – 15.30, po godzinie 15.30 u pracownika Ośrodka w Centrum.

Dyrektor OSiR

KORTY TENISOWE

poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00
rezerwacja w biurze OSiR
bilet normalny: 14,00 zł/godz.
bilet ulgowy: 8,00 zł/godz.

sobota – niedziela i święta
rezerwacja wyłącznie do godz. 13.00 (Edward Poniecki, tel. 516 503 979)
bilet normalny: 16,00 zł/godz.
bilet ulgowy: 10,00 zł/godz.

 

BASEN ODKRYTY

Obiekt czynny w okresie letnim

Cennik:
9,00 zł - osoby dorosłe
7,00 zł - młodzież szkolna i studencji
5,00 zł - dziecko do lat 7
5,00 zł - opiekun dziecka do lat 7
4,00 zł - uczestnicy zajęć w sekcjach sportowych OSiR

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BASENU OTWARTEGO

 1. Basen jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.
 2. Basen jest otwarty codziennie w godzinach 10:00 – 18:00.
 3. Do korzystania z basenu uprawnione są osoby mające bilet wstępu lub kartę wolnego wstępu. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na pływalnię. Bilet wstępu należy bezwzględnie zachować do kontroli.
 4. Kara za brak ważnego biletu wynosi 100 zł.
 5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Zabrania się wstępu na basen osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 7. Na terenie basenu czynna jest wypożyczalnia desek do pływania i piłek.
 8. Wydawanie sprzętu następuje na postawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
 9. Za rzeczy zaginione na terenie pływalni OSiR nie odpowiada.
 10. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy, a przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
 11. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
 12. Osobom znajdującym się na terenie pływalni zabrania się:
  1. przekraczania strefy oznaczonej kolorem czerwonym, jeżeli nie umieją pływać,
  2. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
  3. niszczenia urządzeń i sprzętu,
  4. zakłócania spokoju oraz zachowania niezgodnego z obowiązującymi zasadami,
  5. zaśmiecania terenu basenu.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 14. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Dyrektor OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 27 76

Biuro czynne w godz. 7.30 – 15.30

Newsletter

Nazwa:
Email:

Showcases

Background Image


TEXT_LEGAL Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.